USHUI REIKI

 Na Reiki léčení i kurzy se můžete objednat na tel.: +420 737 588 981 nebo i.svarcova@gmail.com

REIKI LÉČENÍ

Reiki je japonská léčebná metoda, která pomáhá snižovat stres, podporuje hlubokou relaxaci a obnovuje emocionální, fyzickou, duševní a duchovní pohodu.

Reiki se provádí vleže na masážním stole, klient je oblečen a zabalen do teplé deky. Terapeut pak jemně přikládá ruce na různá místa na těle. Léčení obvykle trvá jednu hodinu, ale lze se domluvit i na kratším nebo delšmí sezení.

Přínosy Reiki:

  • hluboká relaxace
  • tišení bolesti a podpora léčivých procesů
  • podpora hojení úrazů a pooperačních stavů
  • emocionální harmonizace

CENA 60 min. – 500 Kč

 

KURZY REIKI

Reiki je jednoduchý a velmi obohacující systém léčení sebe a druhých. Je to také cesta duchovního růstu. Učím všechny tři úrovně tradičního japonského Usui Reiki. Všechny kurzy provádím vždy osobně a individuálně, případně v malé skupině max. 3 osob.

ÚROVEŇ 1

Na první úrovni se student dozví o:
– Historii a principech Reiki
– Vnímání a práci s energií
– Klíčových čakrách nebo energetických centrech
– Pozicích rukou pro léčbu sebe a druhých
– Záměru, motivaci a odpovědnosti léčitele
Všechny úrovně Reiki jsou transformační. Nicméně zvláštní důraz na sebe-léčení na prvním stupni studia pomáhá studentům překonat negativní emoce nebo myšlenkové vzory, které mohou být omezující pro jejich vlastní růst a vývoj.
Studenti s kvalifikací Reiki 1 jsou schopni poskytnout Reiki léčení
rodinným příslišníkům a přátelům a také zvířatům. Na tomto stupni není obvyklé žádat poplatek za léčení. Studenti obdrží manuál a certifikát.
CENA: 1100 Kč (možnost slevy pro skupinu max 3 osob)

ÚROVEŇ 2
Na 2. stupni Reiki se student učí prohloubit napojení na energii Reiki a dozví se, jak s ní dále pracovat. Student se může stát více mentálně, psychicky a duchovně vědomý a jeho Reiki praxe může být vnímána jako více duchovně vedená nebo inspirovná. Student druhé úrovně se dozví o:
– Cestě Reiki
– Denní disciplíně
– Meditačních technikách
– Reiki na dálku
– 3 Reiki symbolech
– Možnostech zřízení Reiki praxe
Absolveni Reiki 2 mohou poskytovat Reiki léčení za úplatu. I když, mnoho lidí dokončí 2. úroveň pro osobní potřebu, a nikoli kvůli profesionální praxi . Studenti obdrží manuál a certifikát.
CENA: 2200 Kč (možnost slevy pro skupinu max 3 osob)
ÚROVEŇ 3

3. úroveň Reiki je úroveň Mistr / Učitel. Zde student obdrží mistrovské zasvěcení, má přístup k posvátným mistrovským symbolům a je vyškolen pro výuku a zasvěcení ostatní na všech úrovních Reiki. Studenti obdrží manuál a certifikát.

CENA: 10 000 Kč (možnost slevy pro skupinu max 3 osob)
Titul Mistra / Učitele je možná zavádějící v tom, že předpokládá, že není nutný žádná další pokrok. Plně se ztotožňuji se slovy mé Reiki učitelky Lindsey Percival: „Podle mého názoru Reiki Mistr / Učitel je studentem na celý život. Tato role zahrnuje nepřetržitý růst a učení se, přijetí Reiki způsobu života a vědomí odpovědnosti, kterou titul Mistr / Učitel přináší.“ www.gentlespirithealing.co.uk